UNF FRAMTID  (Lillestrøm Idrett hest og helse) er en Frivillig orginisasjon, som gjør alt vi kan for å få ungdom, til å oppleve idrett og gode opplevelser, uansett bakgrunn.
MANGFOLD er viktig for oss.

UNG FRAMTID: Idrett Hest og Helses formål er å gjøre noe bra og meningsfylt for ungdommer i Norge.
Vårt mål er å spre håp, glede og styrke til Ungdom.

Alle fortjener å bli sett og kunne få litt ekstra oppmerksomhet.
Alle har drømmer eller ønsker.

Vi skal forsøke å få noen av disse til å bli oppfylt, se fanen:
JEG ØNSKER MEG - Det kan være en ny Basketball,ett par fotball sko, møte ett forbilde eller besøke en gård med dyr.

MAN SKAL IKKE BEHØVE Å GÅ TIL NAV FOR Å BE OM PENGER TIL EN BALL.
Snakk med oss, så skal vi se hva vi kan gjøre. Vi jobber etter et enkelt prinsipp og det kan i hovedsak oppsummeres slik:

Alle fortjener å ha det bra, med positive ting å fylle hverdag og fritid med.

Vi i UNG FRAMTID vil i det vi gjør og foretar oss fremme gode verdier med hensyn til god oppførsel, respekt for hverandre

Trivsel til beste for ungdommene og hele fellesskapet.
Mangfold er også viktig for oss.

På de 15 første arrangementene våre, hadde vi ungdommer med røtter fra ca 20 forskjellige nasjoner. Det er vi meget stolte av.

Følg oss også på: Instagram : Ung_Framtid
Tag oss gjerne og del.


Jo mer kjent vi blir, jo flere vil vi kunne nå frem til, og hjelpe.

Ta gjerne kontakt med oss, uansett spørsmål :
942 17 920
post@ungframtid.no


Ring oss på: 942 17 920


 
 
 
 
 

VÅRE PARTNERE